Aanmeldformulier Deelnemers

Wat leuk dat je jezelf wil aanmelden als deelnemer!

Lees onderstaande even goed en helemaal tot het eind door voor je jezelf aanmeld, zodat zowel jij en wij weten waar we aan toe zijn en we niemand teleur hoeven stellen. We gaan er vanuit dat als je jezelf hebt aangemeld via onderstaande formulier, je de tekst op deze pagina goed gelezen hebt en hier mee akkoord gaat.

Het is voor ons namelijk belangrijk dat wij je goed kunnen helpen en begeleiden. Heb je daarna nog vragen? Neem dan even contact op (zie de pagina contact). Het aanmeldformulier is onder deze tekst te vinden.

Je kan bij ons op drie ‘manieren’ meedoen als deelnemer. Namelijk zelfstandig, met hulp van een van onze vrijwilligers of met jouw eigen vrijwilliger. Zelfstandig spreekt voor zich, je valt wel binnen de doelgroep maar kan jezelf gedurende de dag redden met navigeren, voortbewegen, eten en dergelijke zaken. Als je wel hulp nodig hebt, hebben we hieronder uit gelegd hoe we hier als stichting mee om gaan. Kies hierin wat voor jou persoonlijk het beste werkt. Daarnaast richten we ons specifiek op deelnemers met alleen een fysieke beperking in de leeftijd van 18 t/m 45 jaar. We vinden het zeker niet erg als je een “label” hebt, te denken aan bijvoorbeeld autisme, ADHD of NAH. We verwachten echter wel dat je volledig zelfstandig kan functioneren. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen alleen op fysiek niveau om jouw dag prettiger te maken. Als je moeite hebt met prikkels, zaken organiseren, jezelf uitdrukken of als er een kans is op schade (jezelf beschadigen, in paniek raken, geen instructies kunnen opvolgen) kunnen wij je niet veilig en verantwoord bijstaan tijdens een evenement.

– Begeleiding/vrijwilliger vanuit Leef Jongeren
Als je als deelnemer mee wil met begeleiding van onze vrijwilligers hebben we een stuk zelfstandigheid en voorbereiding van jou nodig.

Als stichting draaien we op ongeschoolde vrijwilligers. Dit zijn allemaal mensen die met veel enthousiasme mee gaan naar evenementen, maar in bijna alle gevallen hebben ze geen ervaring in de zorg. Het is dus belangrijk dat je in staat bent de verschillende vrijwilligers (verbaal) goed aan te sturen in wat je van ze nodig hebt.

Onze vrijwilligers kunnen dus zeker helpen met de basis ADL- taken zoals bijvoorbeeld eten opscheppen, snijden van een stuk vlees, je rolstoel duwen, een lastig knoopje open- of dichtmaken, een jas of vest aan doen, een hand reiken voor stabiliteit/overstappen of dingen voor je oprapen/open maken. Gebruik je hiervoor hulpmiddelen, te denken aan bijvoorbeeld een drinkbeker, speciaal bestek, een brace, rolstoel of iets in die groep? Zorg daar dan zelf voor, wij kunnen dit soort zaken niet voor je regelen.

Maar de complexere ADL-taken waarvoor een bepaalde mate van scholing en/of intimiteit nodig is kunnen wij niet uitvoeren.
Zo kunnen wij onder andere geen zorg dragen voor:
– het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
– til/verplaatswerk bij bijvoorbeeld transfers: een handtoereiking kan, (passief) tillen niet;
– mensen eten geven die risico hebben op verslikgevaar en/of daadwerkelijk eten in de mond stoppen;
– je met de toiletgang zelf helpen (dus geen afvegen, kleren uittrekken etc.)

– Eigen begeleider/vrijwilliger:
Heb jij meer (geschoolde)zorg nodig dan onze vrijwilligers kunnen bieden? Dan ben je nog steeds welkom. We vragen je dan alleen om jouw eigen vrijwilliger te regelen die met je mee gaat. We gaan er dan wel vanuit dat deze vrijwilliger gedurende het event voor jou kan zorgen en duidelijk met ons als organisatie kan communiceren. Jouw vrijwilliger gaat dan gewoon mee onder de voorwaarden die al onze andere vrijwilligers krijgen, maar wordt specifiek aan jou gekoppeld. En uiteraard kunnen we even invallen als jouw vrijwilliger naar de w.c. moet ;-)

Zorg er dan wel voor dat jouw vrijwilliger zich ook even officieel aanmeld via het aanmeldformulier – vrijwilligers! Per deelnemer kunnen er maximaal twee (vaste) vrijwilligers aangemeld worden, per evenement kan er één vrijwilliger met je mee.

We behouden ons als bestuur het recht voor om een deelnemer te weigeren als wij twijfelen aan de veiligheid/capaciteiten van deelnemer en/of vrijwilliger.

  Zit je in een rolstoel?

  Ook Leef Jongeren houdt zich aan de regels rondom de AVG.

  Het is voor ons belangrijk dat jij als deelnemer weet wat dit inhoudt. Daarom nu een klein formeel stukje zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Allereerst het privacybeleid:

  En als tweede de AVG:

  Iedere instantie die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, moet voldoen aan regels en voorschriften om de privacy te beschermen en te garanderen.
  Om te voldoen aan de nieuwe regels van de AVG, is het noodzakelijk dat je stichting Leef Jongeren toestemming geeft om jouw gegevens te blijven gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Als deelnemer van de stichting Leef Jongeren heb je recht op inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens, mits dit geen nadelige invloed heeft op het voldoen van stichting Leef Jongeren aan haar wettelijke verplichtingen.
  We hebben als bestuur toestemming nodig om gegevens van jou te mogen gebruiken welke in twee delen uiteenvalt. Je dient voor ieder deel wel of geen toestemming te geven. De door jou gegeven toestemming kan op ieder moment weer door jou worden ingetrokken door dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

  DEEL 1
  Om deel te kunnen nemen aan evenementen (wettelijke grondslag) van stichting Leef Jongeren hebben we toestemming nodig om de volgende gegevens te gebruiken en op te slaan voor de volgende doeleinden:
  NAW gegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres, rolstoelgebruik kunnen gebruikt worden voor:
  ○ Het beoordelen of je deel kunt nemen aan een evenementen/ uitstapjes.
  ○ Het versturen van nieuwsbrieven.
  ○ Het versturen van uitnodigingen voor geplande evenementen/ uitstapjes.
  ○ Het informeren over de stichting Leef jongeren.
  ○ Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  DEEL 2
  Om gebruik te mogen maken van foto’s en filmopnames hebben we toestemming nodig om de volgende gegevens te gebruiken en op te slaan voor de volgende doeleinden:
  Foto’s en filmopnames kunnen gebruikt worden voor;
  ○ Openbare website stichting Leef Jongeren.
  ○ Social media activiteiten van stichting Leef Jongeren.
  ○ Brochures/ folders.
  ○ Artikelen in regionale en landelijke bladen.
  ○ Uitzendingen via regionale en landelijke media.