Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Stichting Leef Jongeren verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Stichting Leef Jongeren. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de Stichting Leef Jongeren? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Leef Jongeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Leef Jongeren persoonsgegevens?

Stichting Leef Jongeren verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die interesse tonen in een evenement van Stichting Leef Jongeren of ooit deel hebben genomen aan een evenement van Stichting Leef Jongeren.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Stichting Leef Jongeren verwerken persoonsgegevens in de administratieve applicatie van Stichting Leef.

Waarvoor verwerkt Stichting Leef Jongeren persoonsgegevens?

Als u deel wil nemen aan een evenement van Stichting Leef Jongeren of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze benaderen.
Als u eenmaal geregistreerd bent bij Stichting Leef Jongeren, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over komende evenementen, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Stichting Leef Jongeren ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Stichting Leef Jongeren verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, behoudens hulpbehoevendheid omtrent deelname aan een evenement.

Hoe gaat Stichting Leef Jongeren met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van Stichting Leef Jongeren, kan uw gegevens inzien en wijzigen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Leef Jongeren gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Leef Jongeren kun je terecht bij het bestuur van Stichting Leef Jongeren.

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Leef Jongeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

De inhoud van stichtingleefjongeren.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Leef Jongeren tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Leef Jongeren expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

Stichting Leef Jongeren is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Stichting Leef Jongeren maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.