Aanmeldformulier Vrijwilligers

  Ook Leef Jongeren houdt zich aan de regels rondom de AVG.

  Het is voor ons belangrijk dat jij als deelnemer weet wat dit inhoudt. Daarom nu een klein formeel stukje zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Allereerst het privacybeleid:

  En als tweede de AVG:

  Iedere instantie die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, moet voldoen aan regels en voorschriften om de privacy te beschermen en te garanderen.
  Om te voldoen aan de nieuwe regels van de AVG, is het noodzakelijk dat je stichting Leef Jongeren toestemming geeft om jouw gegevens te blijven gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Als deelnemer van de Stichting Leef Jongeren heb je recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens, mits dit geen nadelige invloed heeft op het voldoen van stichting Leef Jongeren aan haar wettelijke verplichtingen.
  We hebben als bestuur toestemming nodig om gegevens van jou te mogen gebruiken welke in twee delen uiteenvalt. Je dient voor ieder deel wel of geen toestemming te geven. De door jou gegeven toestemming kan op ieder moment weer door jou worden ingetrokken dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

  DEEL 1
  Om deel te kunnen nemen aan evenementen (wettelijke grondslag) van stichting Leef Jongeren hebben we toestemming nodig om de volgende gegevens te gebruiken en op te slaan voor de volgende doeleinden:
  NAW gegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres, rolstoelgebruik kunnen gebruikt worden
  voor:
  ○ Het beoordelen of je deel kunt nemen aan een evenementen/uitstapjes.
  ○ Het versturen van nieuwsbrieven.
  ○ Het versturen van uitnodigingen voor geplande evenementen/uitstapjes.
  ○ Het informeren over de stichting Leef jongeren.
  ○ Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  DEEL 2
  Om gebruik te mogen maken van foto’s en filmopnames hebben we toestemming nodig om de volgende gegevens te gebruiken en op te slaan voor de volgende doeleinden:
  Foto’s en filmopnames kunnen gebruikt worden voor;
  ○ Openbare website stichting Leef Jongeren.
  ○ Social media activiteiten van stichting Leef Jongeren.
  ○ Brochures/ folders.
  ○ Artikelen in regionale en landelijke bladen.
  ○ Uitzendingen via regionale en landelijke media.